[Ossm-members] Re: Re: Logical Volume Manager (prevod?)

"Марко И." marko24 at on.net.mk
Tue Oct 5 17:06:54 UTC 2004


> Речникот кажува
> Partition = делба, поделба; преграда, параван.
> 
> Веројатно „дел“ би бил најсоодветен превод!

Знам дека ова нема врска со превод на партиција ама how about: 
"организација" ?More information about the Ossm-members mailing list