Re: [Ossm-members] Преводи на компјутерски термини беше: Logical Volume Manager (prevod?)

savica at mt.net.mk savica at mt.net.mk
Fri Oct 8 12:31:40 UTC 2004> > Нема никаква поента да се препишуваат на кирилица.Така Русите се имаат  
> > зафркнато.
> > Да не претерам, кај нив секој трет збор е препишан на кирилица. Што 
не  
> > чини
> > уопште...
> 

> Зошто? Аргументи?

Мислиш зошто не чини тоа што секој трет збор е препишан на кирилица? Е па, 
кој е резонот воопшто да се прави локализација ако само се препишува истиот 
збор... Кога веќе постои одреден збор на македонски, зошто истиот да не 
се користи? 


More information about the Ossm-members mailing list