[Ossm-members] Re: Logical Volume Manager (prevod?)

Zaklina Gjalevska zaklina at nubsk.edu.mk
Fri Oct 8 13:52:35 UTC 2004


Игор Поповски wrote:

> Томислав Марковски напиша:
>
>>> 4. Правописен речник на македонскиот литературен јазик
>>>    од Кирил Конески од 1999 година
>>> 5. Лексикон на странски зборови и изрази
>>
>>
>> Од каде можат да се набават 4. и 5.?
>
4. Издание на „Просветно дело“ (ако сеуште имаат примероци)
5. Постојат:
    „Голем лексикон на странски зборови и изрази“ од Велика Ширилова, 
издание на „Топер“, 2001 г.
    „Популарен лексикон на странски зборови и изрази : над 1000 
термини“, издание на „Феникс“ 2001 г.
    „Современ лексикон на странски зборови и изрази“  од Љубо Миќуновиќ, 
издание на „Наша книга“ од 1990 и 1995 г, и последно издание во 1999 од 
„Венеција“, Штип

Вакви информации за македонски изданија можете да најдете на 
http://www.nubsk.edu.mk/cobiss/

:)

More information about the Ossm-members mailing list