[Ossm-members] Преводи на компјутерсккомпјутерски термини беше: Logical Volume Manager (prevod?)

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Fri Oct 8 16:44:48 UTC 2004


On Fri, 2004-10-08 at 16:10, Georgi Stanojevski wrote:

> Еј да не користиш ти и-мејл? Има убав превод e-пошта. (електронска пошта).

Не, тоа го дадов како пример. Е-пошта и е-порака (или само порака), ми
се многу убави преводи, само не знам зошто не влегуваат во преводи многу
често.
Де факто, во говорот, сите повеќе кажуваме и-мејл отколку е-пошта :)


More information about the Ossm-members mailing list