RE: [Ossm-members] Re: MamboServer македонски превод

Filip Risteski filip_risteski at mt.net.mk
Mon Oct 11 19:51:24 UTC 2004


> e-mail = е-пошта
> user account/account = корисничка сметка/сметка
> 
> Овие се преведувани вака во цела федора и гном и не гледам зашто би се
> користело нешто друго, преводите се сосема јасни.
Во преводот кој што е делумно направен не се користени горенаведените преводи!!

Поздрав
Филип


More information about the Ossm-members mailing list