Re: [Ossm-members] Преводи на комп јутерски термини беше: Logic al Volume Manager (prevod?)

Томислав Марковски tomislav.markovski at gmail.com
Tue Oct 12 09:21:21 UTC 2004


On Tue, 12 Oct 2004 10:13:24 +0200, Nikola Vanevski
<nino at postbank.com.mk> wrote:

> Цела оваа работа некако се истегна. Јас имам еден предлог како да го
> дефинираме пристапот :
>   - Во текстовите (и говорот, препорачливо, макар да мислам дека е
> неизводливо) да користиме преведени изрази (нпр. прегледувач наместо
> браузер, печатач наместо принтер итн) и да постои јавно пристапна база
> на вакви термини

Ова е веќе усвоено, само што ни фали базата :)

>   - Кратенките за протоколи, подолги термини (нпр. ХДСЛ, ХТТП, ИСДН...)
> да ги пишуваме на кирилица

И јас сум „ЗА". Всушност, преводот на федора е скоро цел таков.
(аман више со тој преводот на федора :-)))

>   - Истите кратенки да ги пишуваме на латиница само во неопходен контекст
> како на пример во интернет адреси („посетете го http://www.kde.org и
> таму бла бла") или кога се илустрира код со коментари (како
> printf("Hello World!\n") и слично), каде што употребата на кирилица би
> била не само неумесна туку и смешна.

Ниту пак може да биде поинаку ова. Команди, кодови, адреси и сл.
остануваат како што се.
Пр: Наутилус е програма за разгледување на датотеките и папките во
Вашиот компјутер. Се извршува со командата "nautilus".


-- 
Томислав Марковски


More information about the Ossm-members mailing list