[Ossm-members]Преводи на компјутерски термини беше: Logical Volume Manager (prevod?)

Игор Поповски igormk at freemail.org.mk
Tue Oct 12 17:48:31 UTC 2004


Filip Risteski напиша:

>  - Имав прилика да се соочам со јапонска или кинеска  (појма неам)
> верзија на Windows. Забележав дека повеќе термини, како овие, си
> останале на латиница непреведни. 

Ниту јас, ниту ти знаеме кинески и(ли) јапонски за да го знаеме и
нивниот правопис. Меѓутоа, со сигурност знам дека во јапонскиот и
латиницата (англиската абецеда со 27 букви) е во официјална употреба во
последниве 50 и кусур години. Значи, ако се работело за јапонска
верзија, веројатно мешањето на традиционалните јапонски со латинични
букви не е грешно според нивниот важечки правопис.
Според македонскиот е!


More information about the Ossm-members mailing list