[Ossm-members] Преводи на компјутерски термини беше: Logical Volume Manager (prevod?)

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Thu Oct 14 11:48:29 UTC 2004


On Thu, 14 Oct 2004 23:13:15 +0200, Zoran Dimovski <decata at mt.net.mk>  
wrote:

>>> Неверни Тома :)
>>>
>> Зошто неверни ?
>>
> Да. Зошто неверни?
>

Во неколку претходни пораки беше наведено дека се консултиравме со лектори  
и литератури за оваа работа, затоа и го држиме тој став, но Неверниот Тома  
мора самиот да се увери во тоа.

RTFB :)
More information about the Ossm-members mailing list