[Ossm-members] Преводи на компјутерски термини беше: Logical Volume Manager (prevod?)

Игор Поповски igormk at freemail.org.mk
Thu Oct 14 22:29:57 UTC 2004


savica at mt.net.mk напиша:

> Says who?
> 
> Vo oficijalna upotreba e kirilicata. Prevodot na WinXP sto jas go imam videno 
> e na kirilica. Check it out... 

Да, но *и* латиницата! На истата страница можеш да симнеш и латиничен 
превод!

Според уставот (http://www.srbija.sr.gov.yu/pages/article.php?id=37):

> У службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо, а користи се и
> латинично писмо. Националне мањине имају законско право да свој језик и
> писмо користе у службеној употреби у подручјима у којима живе.

Муабетот ми беше, кај нив не е неправилно да се користи и латиница и 
кирилица. Кај нас е! Затоа не може да ги земеме за пример.

Нашиот устав кажува:

> На целата територија во Република Македонија и во нејзините меѓународни
> односи службен јазик е македонскиот и неговото кирилско писмо.
> Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така, е
> службен јазик и неговото писмо, како што е определено со овој член.

Ова е според последните измени од ноември 2001 година (Амандман V со кој 
се заменува стариот член 7, кој е уште поригорозем по ова прашање ;)).
Е сега, ако некој го толкува ова така што во службена употреба е и 
латиничното писмо кое го користат повеќе од 20% од граѓаните, тогаш во ред!
Моето толкување е дека при употреба на македонскиот јазик се користи 
*неговото* кирилско писмо. За друг јазик, друг муабет... Тоа кога ќе 
почнеме да преведуваме и на него ;)More information about the Ossm-members mailing list