Re: [Ossm-members] Превод: нови моменти

Никола Ваневски nvanevski at gmail.com
Tue Oct 26 07:25:32 UTC 2004


On Mon, 25 Oct 2004 22:24:45 +0200, Томислав Марковски
<tome at users.ossm.org.mk> wrote:
> Би ве замолил за малку помош. Навистина немам идеја како да продолжам со
> ова.
> 
> Кластер сценарио:
> 
> Failover
  Автоматско превземање.Или само превземање. (Добро, преземање :) :) ).

> употреба:
> - failover domain
  ??? Молам цела реченица

> - failover speed
  Брзина на превземање

> - failover seconds
  Секунди на превземање нема смисла. Време на превземање би било подобро.

> 
> NFS export
  „export" како „извоз" малку нема смисла. Тоа се „изложени"
директориуми, би можело да се направи варијанта на „изложување"....

> употреба:
> - NFS Export Client
   Само НФС клиент.

> - NFS Export Bulk Load Failures (bulk ???)
> (бугарски: NFS експорт; хрватски: NFS izvoz)
  Грешки при масовно полнење на <NFS exports>. Bulk=масовно.

> 
> powercontroller, power switch
> (бугарски: Захранващ контролер, Захранващ ключ; хрватски: Kontrolor
> napajanja, Prekidač za napajanje)
  Контролер на напојување, прекинувач за напојување. 
  Имам дилеми за контролер, ама контролор е веќе одомаќен кај нас
како „човек кој контролира", ни треба збор за „апарат кој контролира".

> 
> raw device, raw primary, raw shadow
> (бугарски: необработени устройства)
  Неподготвени уреди, неподготвен основен, неподготвен резервен. („сенка"?)
  (бидејќи се работи за дискови, може уред=диск?)


> 
> Tiebreaker
> употреба:
> - Tiebreaker IP Address is recommended
> 
  Разрешувачка. Не е буквално, ама ја одразува суштината.

> Multicast
> употреба:
> - When Multicast is selected, Multicast IP Address is required
  Мултикаст е веќе нов поим. Не би знаел како да го преведам. Можеби
„делумен пренос"??? (ако Broadcast е целосен пренос...)

> 
> Се сретнал некој досега со вакви поими? Не успеав да најдам ништо слично
> во постоечките преводи.
 Да, ама сум ги користел во оригинал :)

Нино


More information about the Ossm-members mailing list