RE: [Ossm-members] Превод: нови моменти

Vasko Mitanov vaskom at mail.com.mk
Tue Oct 26 07:50:40 UTC 2004


> > Failover
>  Автоматско превземање.Или само превземање. (Добро, преземање :) :) ).

Надминување грешки.
 
> > - failover domain
>  ??? Молам цела реченица

Област на надминување грешки (или проблеми).

> > - failover speed
>   Брзина на превземање

Брзина на надминување грешки.

> > - failover seconds
>  Секунди на превземање нема смисла. Време на превземање би било подобро.

Време на надминување грешки (секунди).

> > raw device, raw primary, raw shadow
> > (бугарски: необработени устройства)
>  Неподготвени уреди, неподготвен основен, неподготвен резервен.
> („сенка"?) (бидејќи се работи за дискови, може уред=диск?)

Диск е само една од физичките изведби на уред за складирање податоци
(постојат и стикови, ленти, смарт, сд, флеш карти...)

Адекватен превод би бил "Необработен уред"

> > Multicast
> > употреба:
> > - When Multicast is selected, Multicast IP Address is required
>  Мултикаст е веќе нов поим. Не би знаел како да го преведам. Можеби
> „делумен пренос"??? (ако Broadcast е целосен пренос...)

Повеќекорисничко адресирање?
 


More information about the Ossm-members mailing list