[Ossm-members] Wake up call?

Tomislav Markovski tome at users.ossm.org.mk
Fri Sep 17 12:13:57 UTC 2004


On Fri, 17 Sep 2004 13:28:28 +0200, <novica at bagra.org> wrote:

> Имаше. Ова е волку малку пошто има и многу fuzzy стрингови
> кои настануваат при тоа merge-от.

Настануваат само доколку се променети. Подеднакво идентичен стринг не се  
означува за fuzzy.
Кај гном ова оди малку полесно, поради тоа што голем дел од апликациите се  
потчинуваат на хиг правилата (унифицирани пораки, гтк сток и сл.)

More information about the Ossm-members mailing list