[Ossm-members] Wake up call?

Зоран Димовски decata at mt.net.mk
Fri Sep 17 15:45:29 UTC 2004


Tomislav Markovski wrote:

> On Fri, 17 Sep 2004 13:28:28 +0200, <novica at bagra.org> wrote:
>
>> Имаше. Ова е волку малку пошто има и многу fuzzy стрингови
>> кои настануваат при тоа merge-от.
>
>
> Настануваат само доколку се променети. Подеднакво идентичен стринг не 
> се  означува за fuzzy. 

Токму така. А тоа значи дека има доста нови зборови.


More information about the Ossm-members mailing list