Re: [Ossm-members] audacity преведен?

Томислав Марковски tomislav.markovski at gmail.com
Fri Sep 24 10:18:49 UTC 2004


On Fri, 24 Sep 2004 12:16:38 +0200, Томислав Марковски 
> Ова е супер, само што ќе биде позгодно едно вики да стаевме. Некои

Игнорирај и бриши! Не сум при себе, се извинувам.


More information about the Ossm-members mailing list