[Ossm-members] Re: Fwd: Re: Re: Two Macedonias

Томислав Марковски tomislav.markovski at gmail.com
Tue Sep 28 12:13:10 UTC 2004


> BTW, дали имате информации, па макар и од ракав те. од лично искуство која
> дристрибуција кај нас во колкава процентуална застапеност се користи?

Имаше едно гласање на linux.net.mk едно време, не се сеќавам точно на
резултатите. Мислам дека Mandrake и Redhat (или Fedora?) беа на врвот.
Или Suse беше тука некаде?

И мене ме интересира ваков податок.


More information about the Ossm-members mailing list