[Ossm-members] Nov dizajn na online recnik i problem????

Tomislav Markovski tome at users.ossm.org.mk
Wed Sep 29 23:10:44 UTC 2004


> P.S. Не прочитав некои коментари за речникот. Ок ли е, не ли е? Нешто да 
> се додаде, да се отстране? Кажувајте и така :)

Дизајнот е добар, макар што тоа е последна работа која се оценува.
Неколку забелешки:

1. Зашто не може да се пребарува за помалку од 3 букви?
2. Опцијата Англиско-македонски и Македонско-англиски е непотребна,
секогаш можеш да пребаруваш и во двата речника и да ги прикажеш
резултатите. Во најголем број случаи, ќе најдеш податок само во едната
база.
3. Не е лошо да се направи конверзија на латинично внесен македонски
збор пред да се прави пребарување
4. Банерот горе го успорува вчитувањето на страната. Google-like
страница би била далеку поефективна (мое мислење). Без многу бои и
линкови, помалку опции итн. Гласам за бела позадина со една слика, поле
за пребарување и копче и два-три линка (За речникот, Контакт,
Администрација и сл.)
5. Автоматски фокус на полето за пребарување при отворање на страницата
- зголемен usability

Што се однесува до базата, тоа е најмал проблем. Ќе ти помогнам да ја
вметнеш таа од stardict.

Поздрав


More information about the Ossm-members mailing list