[Ossm-members] SUSE Linux 9.1 Professional

Зоран Димовски decata at mt.net.mk
Thu Sep 30 14:11:12 UTC 2004


Nikola Vanevski wrote:

> Зоран Димовски wrote:
> > Risteski Filip wrote:
> >
> >> Дали некој го има SUSE Linux 9.1 Professional. Упатствата се
> >> добредојдени.
> >>
>
> Јас го имам на 5 CD-a, само останува проблемот на транспорт до Прилеп.
> Кога еднаш ќе го инсталираш, комплетно HTML упатство го имаш на диск.

Ок ти си во Скопје? Како може да се најдеме да ми го дадеш некако???
Поздрав


More information about the Ossm-members mailing list