[Ossm-members] SUSE Linux 9.1 Professional

Risteski Filip filip_risteski at mt.net.mk
Thu Sep 30 14:27:20 UTC 2004


Ако си од Прилеп да се договориме да се најдеме некако. Ако не дали ќе можеш
да ми го пратиш по пошта?

Поздрав
Филип

-----Original Message-----
From: ossm-members-bounces at hedona.on.net.mk
[mailto:ossm-members-bounces at hedona.on.net.mk] On Behalf Of Зоран Димовски
Sent: Thursday, September 30, 2004 4:02 PM
To: ossm-members at hedona.on.net.mk
Subject: Re: [Ossm-members] SUSE Linux 9.1 Professional

Risteski Filip wrote:

>Дали некој го има SUSE Linux 9.1 Professional. Упатствата се добредојдени.
>  
>
Да, јас го имам ама само на DVD.


More information about the Ossm-members mailing list