[Ossm-members] Re: Лугола распиш ува конкурс

Aleksandar Balalovski gssteam at on.net.mk
Tue Apr 12 15:04:39 UTC 2005


On Tuesday 12 April 2005 12:06, Jovan Kostovski wrote:
> Во ред.
>
> Заклучокот е тапа сме.

Да, пошто како прво никој нема уметнички склоности :) за изработка на лого 
ниту ОССМ и Лугола имаат човек врз кој ќе можат да се „потпрат“ за такви 
потреби. И сега кога се дава дури и награда за изработката на лого на сите 
„му дреми“.

> Ај да поработиме нешто ;)

Ај ... за почеток да го направиме речникот?

> Има ли некој заинтересиран за одење во Софија,
> викендот 23-24 април?
> Тоа семинарчето со Сталман.

Тоа е Web Development семинарче што знам...некако не ми се исплаќа да одам на 
таков семинар од тој тип, ама па Сталман...хрм...јас треба да одам Софија ама 
Мај некаде...патем некој да контактираше со Сталман за доаѓање во Скопје 
можеби и нешто позначајно ќе се случеше кај нас, ама сега ем е касно ем нема 
пари (а можи ќе се најдеше некоја мангарка досега).


More information about the Ossm-members mailing list