Re: [Ossm-members] Речник (Втор па т)

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Thu Apr 14 16:53:30 UTC 2005


Што е работата со табелите beta i recnik??

Мене ми изгледа дека една од табелите е редундандтна (се повторуваат
податоците).

Не гледам причина за тоа, освен ако внесувањето на нови зборови во
базата не оди директно во табелата recnik туку во некоја помошна
табела, а потоа администраторот на речникот ги одобрува и префла
новите зборови во главната база.

Според мене изгледот на табелата речник треба да биде

CREATE TABLE `recnik` (
 `id` int(255) NOT NULL auto_increment,
 `english` varchar(50) default '0',
 `macedonian` varchar(50) default '0',
 `description_en` varchar(255) default '0',
 `description_mk` varchar(255) default '0',
 PRIMARY KEY  (`id`),
 UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM;

Значи во табелата recnik треба да бидат содржани следниве податоци:
збор на мкд, збор на анг, мкд објаснување, анг. објаснување и примарен
клуч.

ПОЗДРАВ, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list