[Ossm-members] òÅÞÎÉË (÷ÔÏÒ ÐÁ Ô)

Зоран Димовски decata at mt.net.mk
Thu Apr 14 21:57:16 UTC 2005


Jovan Kostovski wrote:

>Што е работата со табелите beta i recnik??
>
>Мене ми изгледа дека една од табелите е редундандтна (се повторуваат
>податоците).
>
>Не гледам причина за тоа, освен ако внесувањето на нови зборови во
>базата не оди директно во табелата recnik туку во некоја помошна
>табела, а потоа администраторот на речникот ги одобрува и префла
>новите зборови во главната база.
>
>  
>
Точно! Има причина а причината е тоа што нерегистрирани корисници ќе 
имаат можност да внесуваат зборови, тие зборови ќе се внесуваат во бета 
табела, а тие зборови нема да се внесат во главната табела „речник“ 
доколку не се проверат од страната на да речеме неколкуте администратори 
и потоа тие ја проверуваат содржината од бета табелата и ја внесуваат од 
оригиналната табела. тоа е замислата.

>Според мене изгледот на табелата речник треба да биде
>
>CREATE TABLE `recnik` (
> `id` int(255) NOT NULL auto_increment,
> `english` varchar(50) default '0',
> `macedonian` varchar(50) default '0',
> `description_en` varchar(255) default '0',
> `description_mk` varchar(255) default '0',
> PRIMARY KEY  (`id`),
> UNIQUE KEY `id` (`id`)
>) TYPE=MyISAM;
>
>Значи во табелата recnik треба да бидат содржани следниве податоци:
>збор на мкд, збор на анг, мкд објаснување, анг. објаснување и примарен
>клуч.
>
>  
>
Прифатливо.


More information about the Ossm-members mailing list