[Ossm-members] Re: �2

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Fri Apr 22 07:55:50 UTC 2005


>-kicking-mother-fucking Windows.
>
>Што се случува ако корисникот донесе машина со Конексант или Моторола
>или некој друг Винмодем за кој нема драјвери во слободните дистрибуции
>(а што по дефиниција се случува со повеќето од нашиве пиљари кои онака
>„успут" продаваат компјутери)? Баш ме интересира како типот ќе го
>прифати објаснувањето дека Конексант не ги „ослободил" драјверите, па
>затоа сега тој не може да си сурфа....
>  
>
>  
>
Знам дека Конексант немаат слободни драјвери, ама може да му ги ставаме 
тие што се 14.400 (лиценцата им е дека се бесплатно доколку ги користиш 
за да видиш како работат),
Интел има издадено драјвери за своите модем чипови, и моторола почна 
повторно да издава драјвери за см56, така да једини проблем реално е 
конексант кој сепак некако функционира :)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: darkon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 335 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20050422/61df486e/attachment.vcf>


More information about the Ossm-members mailing list