RE: [Ossm-members] ГИМП на македонски

Kristijan Spirov kristijan.spirov at stb.com.mk
Fri Aug 19 10:59:08 UTC 2005


> -----Original Message-----
> From: ossm-members-bounces at hedona.on.net.mk 
> [mailto:ossm-members-bounces at hedona.on.net.mk] On Behalf Of 
> Arangel Angov
> Sent: Friday, August 19, 2005 11:28
> To: ossm-members at hedona.on.net.mk
> Subject: [Ossm-members] ГИМП на македонски
> 
> Вака, треба мала помош од членовите на листава. Кој прати 
> знае дека ГИМП е целосно преведен на македонски. Работата е 
> што има еден мал проблем. 
> Во главниот прозорец на ГИМП второто мени кое што на англиски 
> е „Xtns“ односно „Extensions“ кај нас би му дошло 
> „Проширувања“, арно ама овој збор е предолг и го расипува 
> изгледот на главниот прозорец на ГИМП. Со Владо не можевме да 
> решиме кој збор да го ставиме наместо овој и дали да ставиме 
> само „Прошир.“ на пример... Затоа ни се потребни вашите предлози.
> 
> Фала.
> 
> --
> Арангел Ангов


Додатоци
Додаток
Додатно
Прилог
Екстра
Плус


----
КрисMore information about the Ossm-members mailing list