[Ossm-members] [l10n] Firefox/Thunderbird 1.5 - забелешки за преводите

Ненад Спиркоски spiki at verat.net
Mon Aug 22 12:10:53 UTC 2005


Апликација: ФФ
Опис: Голтната буква
Стринг: Може ли серверот да е изложен на висок сообраќај или да нема струја. 
Обидете се повторно подоцна.
Промени во: Можеби серверот е изложен на висок сообраќај или да нема струја. 
Обидете се повторно подоцна.
Се наоѓа во: Страница која се прикажува кога ќе истече „Времето за 
операцијата“ додека траеше обидот за контактирање со домен. (Slashdot eff)

-- 
'Ooohh.. "FreeBSD is faster over loopback, when compared to Linux
over the wire". Film at 11.'
	-- Linus Torvalds


More information about the Ossm-members mailing list