[Ossm-members] [l10n] Firefox/Thunderbird 1.5 - забелешки за преводите

Ненад Спиркоски spiki at verat.net
Wed Aug 31 09:15:25 UTC 2005


Апликација: ФФ, билд 20050817
Опис: Голтната буква
Стринг: Внесете ја главната лозинка за Уред за безбеднос.
Промени во: Внесете ја главната лозинка за Уред за безбедност.
Се наоѓа во: Уредувања, Преференции, Приватност, Лозинки, Снимени лозинки 
попап прозорче. 

Апликација: ФФ, билд 20050828
Опис: Нема превод
Стринг: Внесете ја главната лозинка за Software Security Device.
Промени во: Внесете ја главната лозинка за Уред за безбедност.
Се наоѓа во: Уредувања, Преференции, Приватност, Лозинки, Снимени лозинки 
попап прозорче.

(БТЊ. се заглавува во ендлес луп додека не се внесе исправна лозинка)
-- 
If Bill Gates is the Devil then Linus Torvalds must be the Messiah.
	-- Unknown source


More information about the Ossm-members mailing list