[Ossm-members] Re: ½ÐøÐÒÐ: ¿àÕÒÕÔãÒÐçÚØ ÜÐàÐâÞÝ #3

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Aug 25 11:51:06 UTC 2005


Georgi Stanojevski wrote:

>На 24 авг 2005 (среда), Arangel Angov напиша:
>
>
> 
>
>>за да се изведе успешно овој настан.
>>  
>>
>
> Најмалку три дена пред почетокот на маратонот сите датотеки за превод да
> бидат поделени на функционални целини и строго да биде дефинирана целата
> постапка на превод (како се зима датотека за превод, како се враќа
> назад, како се брои статистика за преведени работи и сл.) :)
>
>Ќе направам јас сајтче со објаснување и пријава. Треба само некој кој
>поблиску организира да ми дефинира:
>  - потребни податоци за пријава;
>  - смени во кои ќе се работи за да може да се пријави кој во која може
>   да дојде;
>
>  За самиот текст со објаснување што е како е маратонот, ќе склепам јас
>  нешто па ќе се поправа.
>
> 
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>Ossm-members mailing list
>Ossm-members at hedona.on.net.mk
>http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> 
>
Дали некаде постои документација како се работи (KBabel, или сл.) целата 
постапка за преведување Linux софтвер?

Во Битола не е организиран (колку што јас знам) маратон, или нешто во 
врска со преведување, но со Александар Балаловски сме разговарале за 
тоа. Доколку има можност и интерес, можеме да организираме и овде нешто.

Поздрав,

-- 
Деан Јошевски
More information about the Ossm-members mailing list