Re: [Ossm-members] Re: Проблеми со samba

Vlado Peshov vlatkop at gmail.com
Wed Dec 7 12:51:42 UTC 2005


После неколку дневно чачкање во Local Security Setings>Local Policies
видов дека сите корисници што треба да пристапат од друг компјутер
преку локална мрежа ги нема уствари во Access this computer from the
network. Toa e проблемот... Инаку и пред да каже Глиша на секој фолдер
преку Sharing and Security во Windows му ставив рачно да може да чита
одреден корисник или група али и со тоа не работеше.
P.S. Памет за друг пат...
P.S. Windows sucks...:)
Поздрав до сите и фала на сите за сугестиите.


More information about the Ossm-members mailing list