[Ossm-members] Re: mk-thunderbird-1.0

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Mon Feb 7 19:38:18 UTC 2005


On Monday 7 February 2005 08:53, Томислав Марковски wrote:
> - Прозорецот за „Состави“, првото копче „Испрати“ треба да биде „Прати“;
> исто како што е „Сними“, „Закачи“, „Прати“ (Испрати е наредба со
> завршено дејство, а пораката не се знае дали ќе биде испратена, но
> сигурно ќе биде пратена). Соодветно, папката за Пратени пошти не би била 
> „Испратени“.
Јас колку што гледам и „Прати“ и „Испрати“ се минато неопределено (перфект) ??
(Речник на македонскиот јазик, Блаже Конески)
Мене повеќе ми оди „Испрати“...

> - Менито Уреди / Скрати повторно (во прозорецот „Состави“), нели би било
> посоодветно да биде „Порамни повторно“ или нешто слично, со оглед на тоа
> дека англискиот дел гласи "Rewrap".
Да не се мисли на пренесување на зборовите?

> - Комобоксот 
?????
> во „Состави“ .....

> - (прозорец Состави) Менито Опции / Скрши под сликите.... „Превиткај го
> под сликите“... ор д лајк...
Како е оригиналот?

> - Главен прозор, Порака / Одговори им на сите (прв пат гледам ваков
> превод и супер е)
Чомбе, слушаш ли :)

> - Печати и Исечи ги одлучивме да бидат Отпечати и Отсечи... размисли и
> нека дадат други мислење за ова...
Каде, кога, како? Сите тие се исто така минато неопределено (перфект) (истиот 
речник). Евентуално „Пресечи“ (минато определено свршено (аорист)), ама мене 
не ми оди?

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list