[Ossm-members] Re: Семинар за слобoден софтвер во Софија , Р. Бугарија

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Fri Feb 11 16:08:39 UTC 2005


> 
> Муабетот ми беше, на што ќе го викаме Сталман, ништо немаме 
> организирано, а нема ни да организираме, ќе видиш.

Ако обезебедите да дојде во Битола, јас и Александар ќе организираме се 
останато (во Битола).

Ќе организираме предавање во Домот на културата, а ќе обезбедиме и престој.

Деан Јошевски
More information about the Ossm-members mailing list