[Ossm-members] Re: Амарок превод

Aleksandar Balalovski gssteam at on.net.mk
Wed Jun 15 23:26:43 UTC 2005


On Wednesday 15 June 2005 20:35, Arangel Angov wrote:

> Каква смисла има ова што го прашуваш? Што има врска дали користам амароК
> или не?
Мислам дека Зоки сакаше да праша кој користи амароК заради функциите што ги 
има апликацијата. Пример ако знаеш што прави функцијата "Queue Track" ќе го 
преведеш како...„Следна трака“ или следна песна, уотевр...

Поздрав


More information about the Ossm-members mailing list