[Ossm-members] Zaednichki rechnik (peglanje konflikti)

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Thu May 5 20:34:51 UTC 2005


On Thursday 5 May 2005 20:23, Jovan Kostovski wrote:
> >    compile -> компајлирај; compilation -> компајлирање
>
>       певеди, преведување ??????

А тогаш како ќе биде 
translate - ????

>
>   поле за избор ?? исто како горе само во друго пакување :)

Ова е подобро

> btw. да не ги преведува некој kdevelop и qtdesigner ???
>       Сакам да ги решам јас ;)

Колку што јас (!?) знам, сега за сега нема никој. За kdevelop почекај, па ќе 
ти ја пратам датотеката, а за qtdesigner ќе треба да видиш на страниците на 
ТролТеч.

>
> ПОЗДРАВ, Чомбе

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list