Re: [Ossm-members] Лугола постер, предлог

Velko KOCEV velko.kocev at gmail.com
Tue Nov 15 07:54:41 UTC 2005


>
> Дали воопшто ви се допаѓа и ако Да, кое од двете повеќе? Црната верзија
> или белата?

Белата, ама и фали еден ГНУ пингвин.


More information about the Ossm-members mailing list