[Ossm-members] Install Party 2006 by Mandriva Linux

Velko KOCEV velko.kocev at gmail.com
Fri Nov 18 08:25:51 UTC 2005


>Би било добро да знаете
> дека ако се прави ќе се прави наредната недела, пратката од Франција е
> примана

OK ако сакаат да дадеме пари ваљда ќе реимбурсираат.  Т.е. тие пари со
сметки ќе си ги земеме назад.

ОК значи веќе е направен муабет со Народна техника.
Слободна е следната недела. Ситна пара ќе сврши работа.

Еве ги тел. броеви
НТ 3061234
Секретар Branko Srbinovski 075554455


More information about the Ossm-members mailing list