[Ossm-members] yet another yuscii -> utf-8 convertor script

Marlon Mircevski marlon at on.net.mk
Mon Nov 28 21:13:23 UTC 2005


Дамјан wrote:

>Значи се на се, има два типа... некое име на распознавање? 
>едните се Mac C xxx а другите Pro-нешто?
>  
>
За 2 група нема некое правило. Почетната дефиниција беше да завршуваат 
на _К, потоа исто како латиничниот фонт со точка на крај, а на крај им 
измислија имиња. пример: Penguin-> Penguin_K->Penguin.->Pingvin. Нема 
правило, за жал.
Само би спомнал онака дека има и подверзии на фонтовите според 
позицијата на е и и со квачки (налево-надесно) и тоа онака како кому му 
текнало. Кај една телевизија на пример се користи фонт со е на позиција 
^ (Shift-6). Јака ти душа :-)

-- 
Марлон
More information about the Ossm-members mailing list