[Ossm-members] Re: Firefox/Thunderbird 1.5 - забелешки за преводите

Ненад Спиркоски spiki at verat.net
Wed Sep 7 14:48:25 UTC 2005


> Ненад Спиркоски напиша:
> > Во англиска верзија (билд 20050811) е подобро.
> > Нпр во: Edit, Preferences, Download, View and Edit Actions прозорец.
> > Англиска верзија има "word wrap" ефект за текст.
> > Копчето "close" секогаш се гледа се додека има место (нпр кога го
> > намалувам прозорецот).
> > Во МК билд 20050828 (и 20050817) „затвори“ копчето е залепено за десна
> > страна и не оди на лева страна (стои фиксирано) кога се намалува
> > прозорецот.


> Хм. Не ми е јасно како ова да го направиме ние. Ми се чини дека не зависи
> од нас. Јас деновиве уште повеќе го собрав прозорчето со кратење на
> текстот, па ќе го видите конечниот резултат кај и да е.

20050906 Firefox/1.4 MK
Хм, копчето пак е фиксирано и нема word wrap" ефект за текст

Бугарски билд нема дл...

20050906 Firefox/1.4 RU
Во руска верзија е добро (како и порано)
+ Security device на англиски

20050906 Firefox/1.4 CS (мислев дека е Српска поради CS) 
И тука е добро.
+ Имаат преведено Security device

БТЊ.
На прво стартување ми даде ова на англиски:
„Checking for compatibility updates for your Extensions...“

-- 
Even more amazing was the realization that God has Internet access.  I
wonder if He has a full newsfeed?
	-- Matt Welsh


More information about the Ossm-members mailing list