[Ossm-members] Лугола, како досега

Aleksandar Balalovski aleksandar.balalovski at gmail.com
Thu Sep 22 14:05:48 UTC 2005


Вака сега, во координација со Новица, кој ја иницира идејата, напишав 
еден прилично долг Репорт за тоа што досега групата има сработено :)

Оценки, сугестии и слично очекувам...

ВРСКА 
<http://lugola.ossm.org.mk/index.php?option=content&task=view&id=35&Itemid=2>

[http://lugola.ossm.org.mk/index.php?option=content&task=view&id=35&Itemid=2]More information about the Ossm-members mailing list