[Ossm-members] XFCE prevod

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Fri Sep 23 08:57:05 UTC 2005


Преводот не ми треба за да преведувам ОО.орг. туку за да си избилдам 
translation database, a идеата е да преведувам XFCE.

Velko KOCEV wrote:
> Ставив на блогот инструкции шо како да се прави. Значи треба да го имате
> целото дрво на ро датотеките, за да знаете кој фајл преведувате. И коа
> ќе ми пратите преведен фајл, ќе ја кажете целата патека до него, за да
> знам кај да го аплоудирам. Читајте http://vladoboss.softver.org.mk/?p=18
>   

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: darkon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 335 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20050923/345359e0/attachment.vcf>


More information about the Ossm-members mailing list