[Ossm-members] XFCE prevod

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Fri Sep 23 09:24:32 UTC 2005


Marko Bocevski wrote:
> Darko Nikolovski wrote:
>
>> Преводот не ми треба за да преведувам ОО.орг. туку за да си избилдам 
>> translation database, a идеата е да преведувам XFCE.
>>
>> Velko KOCEV wrote:
>>
>>> Ставив на блогот инструкции шо како да се прави. Значи треба да го 
>>> имате
>>> целото дрво на ро датотеките, за да знаете кој фајл преведувате. И коа
>>> ќе ми пратите преведен фајл, ќе ја кажете целата патека до него, за да
>>> знам кај да го аплоудирам. Читајте 
>>> http://vladoboss.softver.org.mk/?p=18
>>>   
>>
> Poedit веќе подржува translation database или како што тие ја 
> нарекуваат translation memory. Сепак не сум го тестирал poedit, ниту 
> на linux ниту на windows. Кажи како функционира.
>
> Марко
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
Ај да почнам да перведувам па ќе ти кажам,
додуша веќе му најдов еден баг, неке рекурзивно по директориуми да 
пребарува за .по датотеки,
освен во c:, па морав рачно да му го убацувам дрвото од ОО.орг.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: darkon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 335 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20050923/85ebcd0d/attachment.vcf>


More information about the Ossm-members mailing list