[Ossm-members] FireBird & Qt +MySQL

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 2 16:30:07 UTC 2006


На Thursday 02 February 2006 17:11, Georgi Stanojevski напиша:

> Мислам дека можеше и со GRANT некако. :)

Е, тоа знам, (ако го интересира и некој друг):

на пример:

grant all on db_name.* to 'user_name'@'%' identified by 'mysql_root_password';

* за сите табели од базата
% за од сите host-ови

прво да го решам ова со кирилицата, па ќе пробам  за во мрежа.

-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list