[Ossm-members] FireBird & Qt

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 2 17:38:25 UTC 2006


На Thursday 02 February 2006 18:22, Дамјан напиша:

> Можда само тоа го имаш во базата, те проблемот да си го имал кога си ги
> внесувал податоците.
>
Мислам дека проблемот е во Qt, затоа што кога работам директно преку конзола 
(односно преку т. н. mysql монитор), се си е во ред (немам проверено за 
сортирањето, не сум стигнат до таму).

> Инсталирај mysqlcc или mysql-administrator и види што имаш во базата.
>

Ќе пробам и тоа. ;(

> Исто, дај што ти вика „show create table некоја-од-табелите“?
Еве што дава. (Очекувам дека ова е во ред, а дека проблемот е во Qt.)

mysql> show create table prodazba;

 prodazba | CREATE TABLE `prodazba` (
  `sifra` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
  `naziv` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
  `danok` float(4,2) NOT NULL default '0.00',
  `cena` float(8,2) NOT NULL default '0.00',
  `kolicina` float(8,2) NOT NULL default '1.00',
  PRIMARY KEY  (`sifra`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
1 row in set (0.00 sec)

(го подзабришав од непотребните линии)

Убеден сум дека е нешто со Qt.

-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list