[Ossm-members] FireBird & Qt + MySQL (nesto ispeav)

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 2 19:20:33 UTC 2006


На Thursday 02 February 2006 19:26, Дамјан напиша:

Успеав во Qt да прочитам записи од MySQL база во кирилица. Записите претходно 
ги внесив преку конзола. 

За внесување (со различни проби) или добивам прашалници, или грешка. Се 
сомневам дека кога ќе ја решам грешката ќе се реши и проблемот.

За да се прочитаат точно вредностите треба да се користи:

QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("utf8"));

а записите да се читаат со tr().

Колку за проба записите (засега) ги ставам во TextEdit.

-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list