[Ossm-members] vnesuvanje so kirilica vo MySQL preku Qt

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 2 23:40:01 UTC 2006


На Friday 03 February 2006 00:27, Aleksandar Balalovski напиша:

> А да не имаш поставено MySQL да го претрвора записот во UTF8 па и со Qt го
> ставаш во UTF-8 по што се добива пак некое глупаво кодирање (како дупло
> УТФ8).
>
Можеби, но тоа го нагодив како овде научив (од Дамјан) и добивам со проверка 
секаде utf8. Друго не знам каде би можел тоа да го имам направено.

> Мене тоа често ми се случува...

Јас некако го имав средено со cp1251, но вака очекувам дека конечно ќе биде во 
ред.

Сега ми се случува следното:

Ако ги коментирам 

//	QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf8"));
//	QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("utf8"));

имам една ситуација каде можам да запишувам со cursor, (без tr, trUtf8), а 
воопшто не можам со query. 

Во ваков случај правилно се чита во textEdit, но хиероглифи излегуваат во 
DataTable. 

Доколку го откоментирам ForCStrings, тогаш секаде добро се чита, но никако не 
можам да запишам.

Не знам што може да биде. Не е во ред да не се користи DataTable.

Да не имаш за ова некоја сугестија?


-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list