[Ossm-members] MySQL, Qt, kirlica

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Sun Feb 5 18:44:49 UTC 2006


За:

void hasFeature()
{
	QSqlDriver *driver = QSqlDatabase::database()->driver();
	if (driver->hasFeature(QSqlDriver::Transactions))
		qDebug(" -- базата поддржува трансакции");

	if (!driver->hasFeature(QSqlDriver::Unicode))
		qDebug(" -- базата НЕ поддржува Unicode");
}

добивам:
 -- базата поддржува трансакции
 -- базата НЕ поддржува Unicode


Значи нешто не е во ред. 

Онаку можам да запишам со кирилски букви, можам правилно кирлицата и да ја 
прочитам (на пример во textEdit), но неможам да ја прочитам во DateTable. 

Претпоставувам дека оваа компонента некако е директно зависна од драјверот, 
или е нешто друго. 

Искрено не ми се прогамира нследување на оваа компонента (класа), па после со 
нова верзија да треба се да менувам.

Поздрав,
Деан.


More information about the Ossm-members mailing list