[Ossm-members] PostgreSQL?

Aleksandar Balalovski aleksandar.balalovski at gmail.com
Mon Feb 6 21:07:29 UTC 2006


On Monday 06 February 2006 14:44, Зоран Димовски wrote:

> Немало потреба да инсталираш од сорс, преку Smart си можел многу полесно да
> го решиш отколку да компајлираш преку сорс ама нема врска. Во иднина би
> можел да размислиш да користиш Smart, многу работа ќе ти заврши.

_Изворниот код_ е духот и костурот на слободниот софтвер. НО, ако не се 
користат многу параметри при инсталацијата од изворен код (./configure 
--help) тогаш исто како да се инсталирал пакетот од бинарка...

Поздрав


More information about the Ossm-members mailing list