[Ossm-members] PostgreSQL?

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Tue Feb 7 15:24:03 UTC 2006


On Monday 06 February 2006 22:07, Aleksandar Balalovski wrote:
> On Monday 06 February 2006 14:44, Зоран Димовски wrote:

> _Изворниот код_ е духот и костурот на слободниот софтвер. НО, ако не се
> користат многу параметри при инсталацијата од изворен код (./configure
> --help) тогаш исто како да се инсталирал пакетот од бинарка...
>
> Поздрав


Знам тоа, но некако во комбинација со документацијата ми изгледаше најдобра 
солуција, посебно кога знаете дека лутав со МySQL и FireBird. 

Во Mandriva 2006 има PostgreSQL 8.0.3, со сите потребни (пропратни) пакети, но 
како што беше претходно кажано Mandriva ги има изменето патеките на 
инсталација, и тоа доволно, колку да ме збуни. ;)

Вака имам можност да експериментирам и знам што каде е. 


-- 
Поздрав,
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list