[Ossm-members] Преведувачки маратон за помошта на ОО

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Jun 29 13:11:02 UTC 2006


On Thursday 29. June 2006 08:46, Vladimir Stefanov wrote:

> Преведувачи ќе
> бидат студенти од Филолошки Факултет - Скопје, Катедра за англиски
> јазик.
 
И јас како рипрезент од Лугола

> Главен и одговорен уредник ќе е Боби Проевски. 
> Ќе се работи на следниов принцип: Преведувачот гледа во англискиот текст
> и преведува на глас, а до него седи компјутерџија и пишува во Kbabel.

За тоа ќе се потребни два компјутери или како ќе биде изведено ?

Ме прашуваат дали е платен пат/храна ?


More information about the Ossm-members mailing list