[Ossm-members] „OpenSuSE“ на Македонски

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Nov 16 20:09:05 UTC 2006


On Thursday 16 November 2006 11:36, Igor Stamatovski wrote:
> Затоа што Неоком е официјален дистрибутер за СУСЕ во МК, и сега
> најверојатно ќе испадне ние повторно да има ја завршиме работата а на
> крајот Слободен Софтвер Македонија и заедницата да не добие ништо од тоа.

Дали во МК има официјален дистрибутер за Мандрива? Дали некој се обидувал да 
добие и сл. Се надевам дека сепак е место под оваа нишка да напомнам за ова, 
зато што не очекувам долго преплицирање. 

Поздрав,

-- 
Деан Јошевски

Компјутерски центар
„Интегра инженеринг“ ЗД ДОО

ул. „Стреја Нахмијас“ 5
7000 Битола

тел.: 047 202 990
тел./факс: 047 202 995
мобил: 075 312 516

dean at integraeng.com.mk
www.integraeng.com.mk


More information about the Ossm-members mailing list