[Ossm-members] fish protokol

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Fri Nov 24 04:34:19 UTC 2006


On Thursday 23 November 2006 18:52, Aleksandar Balalovski wrote:
> On Thursday 23 November 2006 18:40, Dean Josevski wrote:
> > Поправете ме ако грешам, но она со што сакав да го истакнам fish е тоа
> > што овозможува визуелно работење, а воедно може да активира и апликација
> > на оддалечениот компјутер. Јас на ова посебно мислев.
>
> Тоа мислам се истите можностите на ssh (Secure Shell) само преку fish што
> одат со интерфејс (менаџер за датотеки, пр. Konqueror со KIO Slave);

Да, но визуелното го прави полесен за почетници. 

-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list