[Ossm-members] Еве некои забелешки за во речникот

Georgi Stanojevski georgis at unet.com.mk
Sat Sep 9 12:08:27 UTC 2006


Фала на забелешките Горан. За некои зборови го ажурирав речникот. 
Речникот е инаку пред се збир на зборови од различните речници, па не ги 
бришам постоечките конфликтни.

За два-трите збора што не ги сменив ти пишав тука коментар со CC: 
мејлинг листата на ОССМ(*) убаво е да се зачлениш и таму да продолжи 
дискусијата ако има некаква дискусија. :)
(http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members)

> valid - важечко
> invalid - неважечко
> не преименувај, туку преимени

Што е разликата?

> acquire покрај стекни, може да се преведе и како набави

purchase е сепак набави.

> attachment - нанесок, налепница

Во комуникација по пошта attachment e сепак прилог. "Во прилог ги 
доставувам сведителствата до 8 одд."

> authorization - дозвола од авторот (или општо дозвола)
> backend - заднински (дел) крај, заднина
> background - позадина
> banner - ова е знаме што го носи знаменосецот на чело на колоната
> bar - иако го преведуваме лента, сепак значењето му е прачка
> ribbon - ова е лента, не трака (ќе биде замена за менито = menu bar и
> алатникот = toolbar во MS Office 12)
> bookmark - белешка
> box - кутија (за да нема забуна со field = поле)
> browse - буквален превод е шуркање, не некако не звучи убаво
> bundle - дали постои зборот врзопка? оти bundle купче работи врзани или
> спаковани заедно (пакет од повеќе работи)
> cache - готовина :) подобро отколку кеш (storage = склад)

Cache во контекс на речникот (компјутерски термини) мислам дека не е 
готовина. Страница која си ја посетил се складирала(кеширала) локално за 
потоа локално да се опслужи. Нешто така e контекстот. :)

> cartridge - касета
> checkbox - штиклирна кутија
> clipboard - како се вика рамната плоча со штипка горе која што служи за
> дршење листови (како во болница)
> connection - врска ( или поврзаност или телеврска :) ), а (hyper)link -
> хиперврска (за да не се мешаат)
> customize - корисничко прилагодување (за да се знае дека за секој корисник
> може да биде различно)
> cut - подобро отсечи отколу исечи, но може и само сечи (наредбите секогаш
> треба да бидат во заповедна форма)
> default - подразбирливо, подразбрано (инаку default во англискиот јазик ја
> претставува најлошата, последната, преостаната можност кога ништо друго нема
> да успее)
> desktop - работна површина, не простор, бидејќи desk top = врвот или горниот
> дел од масата, а тоа е површина не волумен
> discard - отфрли
> dithering - сенчење или нијансирање со растеризирање (The process of
> representing intermediate colours by patterns of tiny coloured dots that
> simulate the desired colour)
> download - симнување, upload - качување
> evaluation - вреднување, оти проценка = estimation
> extension - проширувања (може дури и кај имиња на датотеки)
> framework - може и само рамка
> gradient - градирање, не градиент или пак степенско менување, преливање,
> степенување (gradus = степен)
> highlight - означува, не осветлува = light up
> home page - домашна страна, не матична страна = mother page
> host - домаќин, ништо друго
> implement - применува, спроведува, никако имплементира
> initialise и initiate се ист збор иницира, никако иницијализира
> interface - меѓулице / меѓулик / меѓуизглед (скратено од лице/лик/изглед за
> меѓусебна комуникација)
> internal - внатрешно, никако интерно
> italic - закосено, искосено, не курзив
> kernel - коска (пример: коска од цреша), а јадро = core, никако кернел
> layout - распореден изглед, не само изглед
> log, n - запис(ник), не дневник, месечник или годишник
> log, v - запишува, води записник, никако евидентира
> move - премести, помести треба да се избегнува (разликата е што помести
> укажува на занемарливо преместување)
> mute - занеми, не стиши оти стишувањето може да биде мало и пак да се слуша
> node - јазол, не јазел (лазел по земја, јазел по дрво)
> orientation = ориентација, насока = direction
> outgoing - појдовни, на за испраќање оти не мора да биде пошта
> paste - залепи (со паста) / пастирај, не вметни = insert
> plugin - приклучок, не додаток = additive
> preview - преглед, увид пред нешто друго (увид е поблиску до interview
> отколку до preview)
> proxy - посредник, ништо друго
> quick help - брза помош (иако звучи болнички :) ), куса помош = short help
> quit - напушти, излези, престани, но не и затвори = close
> remote - далечинско
> server - подобро опслужувач / служач / служител, отколку сервер (servus е
> латински за роб служител)
> settings - поставки (именка), поставувања (глагол)
> shortcut - кратенка (од краток пат), никако брз пристап = quick access
> show - покажи, прикажи
> shred - распарчи (на мали парчина), не уништи = destroy
> skin - навлака (како на мебел, на столиците од автомобилите, на забите), не
> маска (на мобилен). Навлаката подобро укажува на промена на надворешноста и
> неменување на истата внатрешност, отколку маската која што укажува на криење
> на внатрешноста
> sockets - приклучоци
> statusbar - статусник
> streaming - поточење, stream = поток
> suffix - наставка, не суфикс

дефицит, суфицит?

> summary - сумирано (не мора да значи преглед, најчесто значи кратко собрано)
> suspend - суспендирај, не суспендирано = suspended
> switch - преклопник, прекинувач
> tooltip - совет, не балонче или облаче
> undo - отправи (го претходно направеното), потешко однаправи, do = (на)прави
> violation,n - прекршок
> violating,v - прекршување
> window manager - прозорски управувач / управник, не менаџер
> wrap(pping) - превиткување (како пакување со целофан)
> 
> Ако сакаш да ги разбереш значењата на некои англиски зборови, ти ја
> препорачувам програмата WordWeb. Бесплатната верзија е мала и брзо се
> симнува. А инаку е англиско-англиски лексикон, со добри објаснувања за
> значењето на зборовите, ги излистува нивните синоними, антоними и тн.


За тие што незнаат за кој речник станува збор:

http://isengard.unet.com.mk/~georgi/ueb/datoteki/recnik/recnik.html


-- 
Glisha
The perfect OS, MS-DOS!
No patches, no root exploits for 21 years.More information about the Ossm-members mailing list