[Ossm-members] Alexandria има потреба од Linux инструктор за 1-on-1 обука

Toni Kostov toni.kostov at gmail.com
Thu Apr 19 12:17:27 UTC 2007


Ако е некој заинтересиран да го пренесе своето знаење, нека се јави во
Alexandria на 02/3073-443, нека ја побара Гордана Палчевска и нека се
договори поконкретно.
Воглавно, станува збор за обука во термин по договор (кога ќе му одговара и
на инструкторот и на студентот). Обуката треба да е на англиски јазик.
Поздрав,


Toni Kostov, MCP, MOS Master


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 5606 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070419/4b7c8caf/attachment.bin>


More information about the Ossm-members mailing list